ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნიში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგად, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით, აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეული პირები:

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე:
1. ლიზა ამილახვარი – საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება
2. სალომე გურეშიძე – საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება
3. ვალერიანე კვანტრიშვილი – საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება
4. მარინე დონგუზაშვილი – საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება
5. თეა ჯღარკავა – საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება
6. გიორგი ჩხიკვიშვილი – საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება
7. ეკა ბუხრაშვილი – საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება
8. აკაკი ბერიძე – საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება
9. ნინო მაზიაშვილი – ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება
10. მარინე ლუარსაბიშვილი- ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება
11. ასმათ შამუგია – ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება

ასისტენტის თანამდებობაზე:
12. ქეთევან კვიცარიძე – საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება
13. თამარ კოპალეიშვილი – საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება
14. ნინო ჭითანავა – საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება
15. გვანცა აბესაძე – საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება