ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის სრული დაფინანსებით გამოიცა ბიზნესის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელის, პროფესორ მანანა ნანიტაშვილის სახელმძღვანელო საერთაშორისო მარკეტინგი. სახელმძღვანელო განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისთვის, აგრეთვე საერთაშორისო მარკეტინგის საკითხებით დაინტერესებული სპეციალისტების, მენეჯერებისა და მკითხველთა ფართო წრისთვის.