ახალი უმაღლესი სასწავლებელი-ნიუუნისა და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ერთობლივი პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენცია თემაზე: ,,მდგრადი ტურიზმი – ეკონომიკის ხელშემწყობი ფაქტორი“. კონფერენცია ჩატარდება 2022 წლის 25 ივნისს ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიაზე.

საორგანიზაციო კომიტეტი:

თამარ გარდაფხაძე  – რექტორი, პროფესორი /ნიუუნი/;

მანანა ალადაშვილი – პროფესორი /ნიუუნი/;

ნოდარ გრძელიშვილი – აფილირებული პროფესორი /ნიუუნი/;

ნანა ციხისთავი – აფილირებული პროფესორი /ნიუუნი/;

ნატა სულთანიშვილი – /დაცული ტერიტორიების სააგენტო/;

დავით იოსებაშვილი – /დაცული ტერიტორიების სააგენტო/;

კონფერენციის/სამუშაო დღის განრიგი:

08:00 –  გამგზავრება დედოფლისწყაროში  – გასვლა ნიუუნიდან;

11:00 – კონფერენციის გახსნა;

11:00 – 14:00 კონფერენციის მსვლელობა – მოხსენებები;

14:00 კონფერენციის დახურვა / შეჯამება;

14:00 კონფერენციაში მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატის გადაცემა;

14:00 – 15:00 ლანჩი;

15:00 – 18:00 ექსკურსია (არწივის ხეობაში ორხიდიანი მანქანებით მგზავრობა; წმ. ელია თეზბიტელის ეკლესია; ხორნაბუჯის ციხე-სიმაგრე და ხორნაბუჯისა და ჰერეთის ეპარქია);

19:00 – 21:00 გამომგზავრება თბილისში.

 

თეზისები მიიღება 2022 წლის  15 ივნისის ჩათვლით, ელ – ფოსტაზე: n.tsikhistavi@newuni.edu.ge, გაფორმების წესის შესაბამისად:

ენა: ქართულ და ინგლისურ ენაზე, ორთოგრაფიული, სტილისტური და გრამატიკული შეცდომების გარეშე;

რედაქტორის პარამეტრები – MS Word;

ფურცლის ფორმატი –  A4;

ველი: ზევით-ქვევით – 2 სმ; მარჯვნივ-მარცხნივ – 2სმ.

შრიფტი – Sylfaen ქართული ტექსტებისთვის და Times New Roman ინგლისური ტექსტებისთვის;

სტილი:  Normal და შრიფტი 12;

სტრიქონებს შორის მანძილი -1,5;

მოცულობა -100 სიტყვა;

თეზისები დაიბეჭდება იმფაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალში ,,დიპლომატია და სამართალი“