2021 წლის 14 ივლისს, 15:00 საათზე, ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის აფილირებული პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი ნოდარ გრძელიშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სააქტო დარბაზში (რუსთაველის გამზირი 52) წარსდგება საჯარო მოხსენებით

რეგიონების სოციალურეკონომიკური უთანაბრობის გამომწვევი მიზეზები და გადაწყვეტის გზები

დასწრება თავისუფალია