ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნი სამუშაო შეხვედრებს ონლაინ რეჟიმში აგრძელებს. მიმდინარე წლის 20 ივნისს, მორიგ სამუშაო შეხვედრაზე მსჯელობა წარიმართა  2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხული სემესტრის მიმდინარეობასა და დასკვნითი გამოცდების პროცესზე, ასევე, ახალი სასწავლო წლის დაგეგვისა და COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესის მიმდინარეობის თაობაზე.