გამოცხადდა პოლონეთის რესპუბლიკის ლეინ კირკლენდის სასტიპენდიო პროგრმა 2023/2024 აკადემიური წლისათვის, რომელიც ითვალისწინებს ორი სემესტრის განმავლობაში სწალას ოთხი პოლონური აკადემიური ცენტრიდან ერთ-ერთში(ვარშავა, კრაკოვი, ვროცლავი, ლუბლინი) და მინიმუმ ორკვირიან პროფესიულ სტაჟირებას საჯარო, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციებში.

ასევე გამოცხადებულია ლეინ კირკლენდის კვლევითი პროგრამა 2023, რომელიც განკუთვნილია 45 წლამდე მკვლევრებისათვის, რომლებიც ფლობენ დოქტორის ხარისხს  და ამჟამად იკავებენ აკადემიურ პოზიციას.

ორივე პროგრამის სააპლიკაციო განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 1 მარტი.

დაინტერესების შემთხვევაში ეწვიეთ ბმულს: http://kirkland.edu.pl/en/scholarship-competition/?fbclid=IwAR10tVnakmPMIkEFxyIdvSxIBfn