18 ნოემბერს​ ​ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში გაიმართა სამართლის მიმართულების დარგობრივი მახასიათებლის საჯარო განხილვა.განხილვას ესწრებოდნენ ცენტრის კვალიფიკაციების სამსახურის, სამართლის სამუშაო ჯგუფისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ​ მათ შორის​ ​ ახალი უმაღლესი სასწავლებლის​ წარმომადგენლები. შეხვედრაზე გახილულ იქნა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილი რეკომენდაციები და შენიშვნები.​ ​