ახალი უმაღლესი სასწავლებელი-ნიუუნის ბაკალავრის ხარისხის მქონე პირებს ესტონეთის ქ. ტარტუს უნივერსიტეტი სთავაზობს სასწავლო პროგრამას-,,ტექნოლოგიების გამოყენება თანამედროვე სწავლებაში“. აღნიშბული პროგრამა არის უფასო საქართველოს, სომხეთის და მოლდოვის მოქალაქეებისათვის და განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 1 ივნისი.

სასწავლო კურსზე რეგისტრაცია ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.is.ut.ee/

დამატებითი ინფორმაციისათვის საკონტაქტო პირია-ემანუელე ბარდონი-

Emanuele.bardone@ut.ee